De VD44 - Maria

De eerst gebouwde Marker Rondbouw werd voor een visser uit Marken gemaakt. Al snel werden de goede zeil- en viseigenschappen door vissers uit andere vissersdorpen opgemerkt. Ook in deze dorpen werden vervolgens opdrachten gegeven tot de bouw van "eenzelfde schip als Bootsman uit Marken heeft". De VD44 werd in 1936 gebouwd door Van Goor te Monnickendorp in opdracht van Evert Tuyp te Volendam en heeft bouwnummer 8. De VD44 is in totaal in handen geweest van 4 Volendamse vissers en werd tot 1961 actief in de visserij gebruikt. In 1961 werd zij verkocht aan E.C. Keur uit Haarlem. Sindsdien is zij als pleziervaartuig gebruikt, maar heeft nog altijd haar oorspronkelijke stoere uitstraling. De stalen kap waaronder de vissers hun werk deden, is vervangen door een tent in min of meer dezelfde vorm, maar verder ziet zij er nog hetzelfde uit als 70 jaar geleden.